Gujrat, Ahmedabad (Rural) District and Session Courts

Dhandhuka

——–TALUKA COURT, DHANDHUKA——–
ADDI CIVIL JUDGE & J.M.F.C
PRINCIPAL SENIOR CIVIL JUDGE

VIRAMGAM,AHMEDABAD.

——–TALUKA COURT, VIRAMGAM——–
ADDI CIVIL JUDGE & J.M.F.C
2ND ADDL CIVIL JUDGE & JMFC
PRINCIPAL SENIOR CIVIL JUDGE
4TH ADDL CIVIL JUDGE & JMFC
4th (AD-HOC) ADDL. CIVIL JUDGE & JMFC
5th (AD-HOC) ADDL. CIVIL JUDGE & JMFC

SANAND,AHMEDABAD.

——–TALUKA COURT, SANAND——–
ADDI CIVIL JUDGE & J.M.F.C
2ND ADDL CIVIL JUDGE
3RD ADDL CIVIL JUDGE
4TH ADDL CIVIL JUDGE
PRINCIPAL SENIOR CIVIL JUDGE

DHOLKA,AHMEDABAD.

——–TALUKA COURT, DHOLKA——–
ADDI CIVIL JUDGE & J.M.F.C
PRINCIPAL SENIOR CIVIL JUDGE
7TH ADDL CIVIL JUDGE & JMFC
2ND ADDL CIVIL JUDGE & JMFC
3RD ADDL CIVIL JUDGE & JMFC

FTC, VIRAMGAM, AHMEDABAD.

——–FTC COURT, VIRAMGAM——–
3rd ADDL DISTRICT JUDGE

Mirzapur, Ahmedabad

——–Ahmedabad District——–
PRINCIPAL DISTRICT JUDGE
8th ADDL DISTRICT JUDGE
9th ADDL DISTRICT JUDGE
ADDL. DISTRICT JUDGE
11th ADDL DISTRICT JUDGE
PRINCIPAL SR. CIVIL JUDGE & SPECIAL  LAQ JUDGE (N
10th ADDL DISTRICT JUDGE
3rd ADDL DISTRICT JUDGE
4th ADDL DISTRICT JUDGE
6th ADDL DISTRICT JUDGE
12th ADDL DISTRICT JUDGE
5th ADDL DISTRICT JUDGE
7th ADDL DISTRICT JUDGE
——–CIVIL COURT, AHMEDABAD——–
PRINCIPAL SENIOR CIVIL JUDGE
CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE
ADDL. CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE & CBI JUDGE COURT
ADDL. CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE & CBI JUDGE COURT
2nd ADDL. SR. CIVIL JUDGE & A.C.J.M.
2nd ADDL. SR. CIVIL JUDGE & A.C.J.M.
3rd ADDL. SR. CIVIL JUDGE & A.C.J.M.
2ND ADDI. CIVIL JUDGE AND JMFC
4th ADDL. SR. CIVIL JUDGE & A.C.J.M.
7TH ADDL CIVIL JUDGE AND JMFC
5TH ADDL CIVIL JUDGE AND JMFC
6TH ADDL CIVIL JUDGE AND JMFC
8TH ADDL CIVIL JUDGE AND JMFC
4TH ADDL CIVIL JUDGE AND JMFC
4TH ADDL CIVIL JUDGE AND JMFC
9TH ADDL CIVIL JUDGE AND JMFC
ADDI CIVIL JUDGE & J.M.F.C
10TH ADDL CIVIL JUDGE AND JMFC
3RD ADDL CIVIL JUDGE AND JMFC
11TH ADDL CIVIL JUDGE AND JMFC

Multistoreyed Building, Laldarwaja

——–SMALL CAUSE COURT, AHMEDABAD——–
CHIEF JUDGE, SMALL CAUSE COURT
JUDGE, SMALL CAUSE COURT
JUDGE, SMALL CAUSE COURT
JUDGE, SMALL CAUSE COURT
JUDGE, SMALL CAUSE COURT
JUDGE, SMALL CAUSE COURT
JUDGE, SMALL CAUSE COURT
JUDGE, SMALL CAUSE COURT
JUDGE, SMALL CAUSE COURT
JUDGE, SMALL CAUSE COURT
JUDGE, SMALL CAUSE COURT/CHIEF JUDGE, SMALL CAUSE COURT
JUDGE, SMALL CAUSE COURT
CHIEF JUDGE, SMALL CAUSE COURT
JUDGE, SMALL CAUSE COURT/JUDGE, SMALL CAUSE COURT
JUDGE, SMALL CAUSE COURT
——–INDUSTRIAL COURT, AHMEDABAD——–
——–LABOUR COURT, AHMEDABAD——–
CHIEF JUDGE, LABOUR COURT
JUDGE, LABOUR COURT SD
JUDGE, LABOUR COURT SD
JUDGE, LABOUR COURT SD
JUDGE, LABOUR COURT SD
JUDGE, LABOUR COURT JD
JUDGE, LABOUR COURT JD
JUDGE, LABOUR COURT JD
JUDGE, LABOUR COURT JD
JUDGE, LABOUR COURT JD
JUDGE, LABOUR COURT JD
JUDGE, LABOUR COURT JD
JUDGE, LABOUR COURT JD
JUDGE, LABOUR COURT JD

CMM COURT COMPLEX

——–METROPOLITAN MAGISTRATE COURT, AHMEDABAD——–
CHIEF METROPOLITAN MAGISTRATE
ADDL. CHIEF METROPOLITAN MAGISTRATE
ADDL. CHIEF METROPOLITAN MAGISTRATE
ADDL. CHIEF METROPOLITAN MAGISTRATE
ADDL. CHIEF METROPOLITAN MAGISTRATE
ADDL. CHIEF METROPOLITAN MAGISTRATE
ADDL. CHIEF METROPOLITAN MAGISTRATE
ADDL. CHIEF METROPOLITAN MAGISTRATE
ADDL. CHIEF METROPOLITAN MAGISTRATE
ADDL. CHIEF METROPOLITAN MAGISTRATE
ADDL. CHIEF METROPOLITAN MAGISTRATE
ADDL. CHIEF METROPOLITAN MAGISTRATE
ADDL. CHIEF METROPOLITAN MAGISTRATE
ADDL. CHIEF METROPOLITAN MAGISTRATE
ADDL. CHIEF METROPOLITAN MAGISTRATE
ADDL. CHIEF METROPOLITAN MAGISTRATE
ADDL. CHIEF METROPOLITAN MAGISTRATE
ADDL. CHIEF METROPOLITAN MAGISTRATE
ADDL. CHIEF METROPOLITAN MAGISTRATE
ADDL. CHIEF METROPOLITAN MAGISTRATE
ADDL. CHIEF METROPOLITAN MAGISTRATE
ADDL. CHIEF METROPOLITAN MAGISTRATE
ADDL. CHIEF METROPOLITAN MAGISTRATE
ADDL. CHIEF METROPOLITAN MAGISTRATE
ADDL. CHIEF METROPOLITAN MAGISTRATE
ADDL. CHIEF METROPOLITAN MAGISTRATE
ADDL. CHIEF METROPOLITAN MAGISTRATE
ADDL. CHIEF METROPOLITAN MAGISTRATE
ADDL. CHIEF METROPOLITAN MAGISTRATE
ADDL. CHIEF METROPOLITAN MAGISTRATE
ADDL. CHIEF METROPOLITAN MAGISTRATE
ADDL. CHIEF METROPOLITAN MAGISTRATE
ADDL. CHIEF METROPOLITAN MAGISTRATE
ADDL. CHIEF METROPOLITAN MAGISTRATE
ADDL. CHIEF METROPOLITAN MAGISTRATE
ADDL. CHIEF METROPOLITAN MAGISTRATE
ADDL. CHIEF METROPOLITAN MAGISTRATE
ADDL. CHIEF METROPOLITAN MAGISTRATE
ADDL. CHIEF METROPOLITAN MAGISTRATE
ADDL. CHIEF METROPOLITAN MAGISTRATE
ADDL. CHIEF METROPOLITAN MAGISTRATE
ADDL. CHIEF METROPOLITAN MAGISTRATE

Old High Court Complex

——–FAMILY COURT, AHMEDABAD——–
PRINCIPAL JUDGE, FAMILY COURT
JUDGE, FAMILY COURT
JUDGE, FAMILY COURT
JUDGE, FAMILY COURT
JUDGE, FAMILY COURT
JUDGE, FAMILY COURT
JUDGE, FAMILY COURT
——–CITY CIVIL AND SESSIONS COURT, AHMEDABAD——–
PRINCIPAL JUDGE, CITY CIVIL COURT
Additional Principal Judge, City Civil Court
JUDGE COMMERCIAL COURT
JUDGE, CITY CIVIL COURT
JUDGE, CITY CIVIL COURT
JUDGE, CITY CIVIL COURT
CITY CIVIL COURT
JUDGE CITY CIVIL COURT
JUDGE CITY CIVIL COURT
JUDGE, CITY CIVIL COURT
JUDGE, CITY CIVIL COURT
JUDGE, CITY CIVIL COURT
JUDGE, CITY CIVIL COURT
JUDGE, CITY CIVIL COURT
JUDGE, CITY CIVIL COURT
JUDGE, CITY CIVIL COURT
JUDGE, CITY CIVIL COURT
JUDGE, CITY CIVIL COURT
JUDGE, CITY CIVIL COURT
JUDGE, CITY CIVIL COURT
JUDGE, CITY CIVIL COURT
JUDGE, CITY CIVIL COURT
JUDGE, CITY CIVIL COURT
JUDGE, CITY CIVIL COURT
AD-HOC ADDITIONAL DISTRICT JUDGE

BAVLA, AHMEDABAD

——–TALUKA COURT, BAVLA——–
JUDGE COMMERCIAL COURT
ADDI CIVIL JUDGE & J.M.F.C
PRINCIPAL CIVIL JUDGE & J.M.F.C

BARWALA, AHMEDABAD

——–TALUKA COURT, BARWALA——–
PRINCIPAL CIVIL JUDGE & J.M.F.C
2ND ADDL CIVIL JUDGE & JMFC

Railway Court, Ahmedabad

——–RAILWAY COURT, AHMEDABAD——–
JUDICIAL MAGISTRATE FIRST CLASS (RAILWAYS)

Taluka Court , Mandal

——–TALUKA COURT, MANDAL——–
PRINCIPAL CIVIL JUDGE & J.M.F.C

Taluka Court, Ranpur

——–TALUKA COURT, RANPUR——–
PRINCIPAL CIVIL JUDGE & J.M.F.C

Taluka Court, Detroj

——–Taluka Court, Detroj——–
PRINCIPAL CIVIL JUDGE & J.M.F.C

Taluka Court Dholera

——–Taluka Court, Dholera——–
PRINCIPAL CIVIL JUDGE & J.M.F.C

DISTRICT COURT, AHMEDABAD- RURAL

CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE,AHMEDABAD
SHAHIBAUG POLICE STATION -I PART
ADDL CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE CBI-1,AHMEDABAD
CBI POLICE STATION- GANDHINAGAR
ADDL CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE CBI-2,AHMEDABAD
CBI POLICE STATION- GANDHINAGAR
2ND ADDL CIVIL JUDGE,AHMEDABAD
ASLALI POLICE STATION, ODHAV POLICE STATION
3RD ADDL CIVIL JUDGE,AHMEDABAD
KANBHA POLICE STATION, VIVEKANANDNAGAR POLICE STATION
5TH ADDL CIVIL JUDGE,AHMEDABAD
NARANPURA POLICE STATION, VADAJ POLICE STATION, VATVA POLICE STATION
6TH ADDL CIVIL JUDGE,AHMEDABAD
ANANDNAGAR POLICE STATION, SARKHEJ POLICE STATION
7TH ADDL CIVIL JUDGE,AHMEDABAD
SATELITE POLICE STATION
8TH ADDL CIVIL JUDGE,AHMEDABAD
NIKOL POLICE STATION
9TH ADDL CIVIL JUDGE,AHMEDABAD
VEJALPUR POLICE STATION
10TH ADHOC ADDL CIVIL JUDGE,AHMEDABAD
SABARMATI POLICE STATION, SABARMATI(GEB) POLICE STATION
11TH ADHOC ADDL CIVIL JUDGE,AHMEDABAD
SOLA HIGHCOURT POLICE STATION
12TH ADHOC ADDL CIVIL JUDGE,AHMEDABAD
GHATLODIYA POLICE STATION, BOPAL POLICE STATION
13TH ADHOC ADDL CIVIL JUDGE,AHMEDABAD
RANIP POLICE STATION
14TH ADHOC ADDL CIVIL JUDGE,AHMEDABAD
VASTRAPUR POLICE STATION
15TH ADHOC ADDL CIVIL JUDGE,AHMEDABAD
SHAHIBAUG POLICE STATION -II -PROHI

 

RAILWAY COURT- AHMEDABAD

J.M.F.C. (RLYS), AHMEDABD
RPF POLICE STATION – AHMEDABAD, MANINAGAR, VATVA, GADHIGRAM, DHOLKA, DHANDHUKA, BOTAD, NADIAD, VIRAMGAM, DHANDHAGRA, MALIY-MIYANA, GANDHIDHAMBHUJ, MEHSANA, KALOL, GANDHINAGAR, UNJHA, SIDDHPUR, PALANPUR, ABU, RADHANPUR, SAMDADI, SANTALPUR, BHILDI

 

CIVIL COURT, BAVLA

PRINCIPAL CIVIL JUDGE, BAVLA
BAVLA POLICE STATION (I)
ADDL CIVIL JUDGE, BAVLA
BAGODARA POLICE STATION (I)
2ND ADDL CIVIL JUDGE, BAVLA
BAVLA & BAGODARA POLICE STATION ( II ) & PROHI

 

CIVIL COURT, BARVALA

PRINCIPAL CIVIL JUDGE, BARVALA
BARVALA POLICE STATION

 

CIVIL COURT, DHANDHUKA

PRINCIPAL CIVIL JUDGE, DHANDHUKA
DHANDHUKA TOWN & RURAL POLICE STATION
ADDL CIVIL JUDGE, DHANDHUKA
RANPUR POLICE STATION, DHOLERA POLICE STATION, SABARMATI POLICE STATION, BHAVNAGAR GEB POLICE STATION

 

CIVIL COURT, DHOLKA

ADDL CIVIL JUDGE, DHOLKA
DHOLKA TOWN POLICE STATION -( I )
2ND ADDL CIVIL JUDGE, DHOLKA
KOTH POLICE STATION – ( I )
3RD ADDL CIVIL JUDGE, DHOLKA
DHOLKA RURAL POLICE STATION – ( I )
4TH ADDL CIVIL JUDGE, DHOLKA
DHOLKA TOWN POLICE STATION – ( II ) & PROHI
5TH ADDL CIVIL JUDGE, DHOLKA
KOTH POLICE STATION – ( II ) & PROHI
6TH ADDL CIVIL JUDGE, DHOLKA
DHOLKA RURAL POLICE STATION – ( II ) & PROHI

 

CIVIL COURT, VIRAMGAM

ADDL CIVIL JUDGE, VIRAMGAM
VIRAMGAM TOWN POLICE STATION, VITHALAPUR POLICE STATION
2ND ADDL CIVIL JUDGE, VIRAMGAM
VIRAMGAM RURAL POLICE STATION
3RD ADDL CIVIL JUDGE, VIRAMGAM
MANDAL POLICE STATION
4TH ADHOC ADDL CIVIL JUDGE, VIRAMGAM
DETROJ POLICE STATION
5TH ADHOC ADDL CIVIL JUDGE, VIRAMGAM
VIRAMGAM RAILWAY POLICE STATION, VIRAMGAM RPF POLICE STATION

 

CIVIL COURT, SANAND

PRINCIPAL CIVIL JUDGE, SANAND
SANAND TOWN & RURAL POLICE STATION ( I )
ADDL CIVIL JUDGE, SANAND
CHANGODAR POLICE STATION
2ND ADDL CIVIL JUDGE, SANAND
BOPAL POLICE STATION
3RD ADDL CIVIL JUDGE, SANAND
SANAND GIDC POLICE STATION
4TH ADDL CIVIL JUDGE, SANAND
SANAND TOWN & RURAL POLICE STATION ( II ) & PROHI