Uttar Pradesh, Ballia District and Session Courts

Ballia District Court Complex

——–District and Session Judge——–
ADJ I
Adj II
Adj III
Special Judge E. C. Act
Adj IV
Adj V
ADJ VI
District & Session Judge
Adj F.T.C.I
Adj F.T.C.II
Adj F.T.C.III
——–Chief Judicial Magistrate——–
A.C.J.M – I
C.J.M.
J.M.Ist class
J M 2nd
A.C.J.M. II
——–Civil Judge Senior Division——–
Civil Judge Sr. Div.
Civil Judge Senior Division F.T.C.
——–Civil Judge Junior Division——–
J.M.Ist class-cum-Addl.Munsif I
Civil Judge Jr. Div. (West)
Civil Judge Jr. Div. (East)
J.M.Ist class-cum-Addl.Munsif IV
J.M.Ist class-cum-Addl.Munsif V
J.M.Ist class-cum-Addl.Munsif II
J.M.Ist class-cum-Addl.Munsif III
Civil Judge Junior Division F.T.C.
——–Family Court Ballia——–
Principal Judge

Chief Judicial Magistrate (C.J.M.)
Kotwali, G.R.P., Sukhpura, Phephana, Narahi, Nagra, Sikandarpur
Civil Judge Senior Division (Fast Track Court)
Maniar
Addl. Chief Judicial Magistrate – 1 (A.C.J.M. 1st)
Dokti, Rasara, Pakadi, Bansdih Kotwali, Bhimpura
Judicial Magistrate – 1 (J.M. 1st)
Chitbaragaon, Reoti, Khejuri, Ubhawn,
Judicial Magistrate – 2 (J.M. 2nd)
Bairia, Haldi, Dubhar, Bansdih Road, Sahatwar
Civil Judge Junior Division (Fast Track Court)
Garwar

 

Local Holidays 2018
(Declared By Hon’ble District Judge)
1. 03 Mar 2018 Holi (Saturday)
2. 08 Oct 2018 Pitra Visharjan (Monday)
3. 09 Nov 2018 Bhaiya Dooj / Chitragupta Jyanti (Friday)
4. 13 Nov 2018 Chhat Mahaparv (Tuesday)
5. 22 Nov 2018 Kartik Purnima (Thursday)