Rajasthan, Churu District and Session Courts

Ratangarh Court Complex

——–DJ ADJ RATANGARH COURT COMPLEX CHURU——–
ADJ
——–CJM ACJM JM RATANGARH COURT COMPLEX CHURU——–
ACJM
——–SCJ CIVIL CASES RATANGARH COURT COMPLEX CHURU——–
Civil Judge Sr Div

Sardarshahar Court Complex

——–CJM ACJM JM SARDARSHAHAR COURT COMPLEX——–
JM
——–CJ CIVIL CASES SARDARSHAHAR COURT COMPLEX——–
JM

Taranagar Court Complex

——–CJM ACJM JM TARANAGAR COURT COMPLEX CHURU——–
JM I
——–CJ CIVIL CASES TARANAGAR COURT COMPLEX CHURU——–
civil judge

Rajgarh Court Complex

——–DJ ADJ RAJGARH COURT COMPLEX CHURU——–
ADJ
——–CJM ACJM JM CRIMINAL CASES RAJGARH COURT COMPLEX CHURU——–
ACJM
JM I
——–SCJ CIVIL CASES RAJGARH COURT COMPLEX CHURU——–
ACJM
——–CJ CIVIL CASES RAJGARH COURT COMPLEX CHURU——–
Civil Judge

Sujangarh Court Complex

——–DJ ADJ SUJANGARH COURT COMPLEX——–
ADJ
——–CJM ACJM JM SUJANGARH COURT COMPLEX——–
ACJM
JM
——–SCJ CIVIL CASES SUJANGARH COURT COMPLEX——–
ACJM
——–CJ CIVIL CASES SUJANGARH COURT COMPLEX——–
JM

Churu District Court Complex

——–DJ ADJ DISTRICT HQ CHURU——–
District Judge
ADJ
——–CJM ACJM JM DISTRCIT HQ CHURU——–
Sr. Civil Judge
Civil Judge
——–SCJ CIVIL CASES DISTRICT HQ CHURU——–
Sr. Civil Judge
——–CJ CIVIL CASES DISTRICT HQ CHURU——–
Civil Judge

CJM Court, Churu
Police Station Kotwali, Churu
CJ & JM Court, Churu
Police Station Sadar, Churu
CJM Court, Churu
Police Station Mahila, Churu
ACJM Court Rajgarh
Police Station Rajgarh
CJ & JM Court Rajgarh
Police Station Hamirwas
ACJM Court Rajgarh
Police Station Siddhmukha
CJ & JM Court Taranagar
Police Station Taranagar
Some Part In CJ & JM Court Taranagarh, Some Part In CJ & JM Court Sardarshahar, Some Part In CJ & JM Court Churu
Police Station Bhaleri
CJ & JM Court Sardarshahar
Police Station Sardarshahar
CJ & JM Court Sardarshahar
Police Station Bhanipura
ACJM Court Ratangarh
Police Station Ratangarh
ACJM Court Ratangarh
Police Station Rajaldesar
ACJM Court Sujangarh
Police Station Sujangarh
ACJM Court Sujangarh
Police Station Salasar
CJ & JM Court Sujangarh
Police Station Chhapar
CJ & JM Court Sujangarh
Police Station Bidasar
CJ & JM Court Sujangarh
Police Station Sandawa
CJM and CJ & JM Court Churu
Aabkari Police Station, Churu
CJ & JM Court Sardarshahar
Aabkari Police Station Sardarhahar
ACJM Court Rajgarh and CJ & JM Court Taranagar
Aabkari Police Station Rajgarh
ACJM Court Ratangarh
Aabkari Police Station Ratangarh
ACJM Court Sujangarh
Aabkari Police Station Sujangarh